پرواز تا بینهایت

پرواز تا بینهایت
دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
بایگانی
نویسندگان
 به نام حضرت حق ؛ از مترسکی پرسیدم که از تنها ماندن در مزرعه بیزار نشده‌ ای؟ گفت: ترساندن دیگران برای من لذت بخش است، پس هرگز از آن بیزار نمی ‌شوم! اندکی اندیشیدم و گفتم: من نیز چنین لذتی را تجربه کرده ام! گفت: 
اشتباه میکنی! کسی نمیتواند از آزار دیگران لذت ببرد، مگرآنکه درونش با کاه پر شده باشد!
جبران خلیل جبران:
  • محمد ..